Post Free Ads is also available in your country: USA. Starting good deals here now!

UK Qualifications in Construction Private

1 month ago Services Warsaw   79 views

6,900 zł

  • uk-qualifications-in-construction-big-0
  • uk-qualifications-in-construction-big-1
  • uk-qualifications-in-construction-big-2
  • uk-qualifications-in-construction-big-3
  • uk-qualifications-in-construction-big-4

0.0 star

Location: Warsaw
Price: 6,900 zł Negotiable


 

Kwalifikacje umiejętności UK może zapewnić uk uznane kwalifikacje w budownictwie. Branża uznana i zapewnia drogę do brytyjskich kart umiejętności budowlanych. Bez egzaminów, bez czasu wolnego i bez sal lekcyjnych. Wszystkie kursy są dostarczane elektronicznie na adres e-mail i można uzyskać dyplom w zarządzaniu budową witryny za £ 1350. Jesteśmy zarejestrowani jako dostawca szkoleń z certyfikatem Proqual, CITB, CHAS i SSIP. Wszystko, czego potrzebujesz, to twoje doświadczenie. Istnieje wiele możliwości zatrudnienia w budownictwie w Wielkiej Brytanii.

 

Ability Qualifications UK can provide UK Recognised qualifications in Construction. Industry recognised and provides the pathway to the UK Construction Skills Cards. No Exams, No Time Off work and No Classrooms. All courses are provided electronically to your email and you can obtain a Diploma in Site Construction Management for £1350. We are registered as a training provider with Proqual, CITB,CHAS and SSIP certified. All you need is your experience. There are many job opportunities in Construction in the UK.


 

This ad has no reviews yet. Be the first to leave a review.